Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Baranowicze z okresu  1920-1939 r.

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Zasięg terytorialny

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru

Nr. akt

Cały powiat

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

1920 67/1 398
 

Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

1920-1939 67/3 1-434
 

Wykazy nauczycieli z całego powiatu

1922-1939 59/4 1005
 

Wykazy gospodarstw rolnych w powiecie, wykaz ziem rolnych

1931 - 1936 667/1 10, 18, 29 - 31
 

Wykazy rezerwistów, roczniki 1919-1922 z terenu powiatu

1939 67/2 1660
 

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662

Miasto Baranowicze

Wykazy mieszkańców miasta

1931 721/1 3
 

Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP

bez daty 721/1 6

gmina Nowa Mysz

Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP

1928, 1930 671/4 7, 8
 

Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP

1930 671/4 9
 

Wykazy poborowych z gmin

1934 671/4 22
 

Wykaz kowali w gminie

1937 667/1 22
 

Zaświadczenia o majątkach mieszkańców gminy

1937 - 1939 671/4 26, 28, 34
 

Spisy wyborców na wybory do rad gminy

1938 671/4 31

Gmina Jastrzębska

Spisy podatników gminy

1929 - 1930 671/6 6, 17
 

Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP

1930 671/6 11
 

Zaświadczenia o majątkach mieszkańców gminy

1938 - 1939 671/6 19

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Nieśwież z okresu  1920-1939 r.

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru

Nr. akt

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920-1939 67/3 1-434
Wykazy nauczycieli z całego powiatu 1922-1939 59/4 1659, 1718

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Nowogródzkiego z okresu  1920-1939 r.

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru

Nr. akt

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. RP 1920-1939 67/3 1-434

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Słonimskiego z okresu  1920-1939 r.

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru 

Nr. akt

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. RP 1920-1939 67/3 1-434

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662